Hakkımızda

Suriye’de yaşanan iç savaşın sonucu olarak ülkemize sığınan mültecilerin sayısının günden güne artarak 4 milyon kişiyi bulması ve sürecin belirsizliğini sürdürmesi nedeniyle; ülkemizde yaşayan Suriyeli mülteciler için acil müdahalenin ötesinde ortak yaşam imkanlarının artırılması ve geçim kaynaklarının üretilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Habitat Derneği işbirliği ile başlatılan IMECE Girişimcilik Becerilerini Geliştirmeyi, İş Üretmeyi ve Sosyal Uyumu Hedefleyen Geçim Kaynakları Programı uygulamaya geçirilmiştir.

Başta Suriyeli mülteciler olmak üzere, mültecilerin Türkiye ekonomisine katılımını ve katkı sağlamasını amaçlayan İMECE Programı;

  • Mültecilerin yardımlardan bağımsız şekilde yaşayabilmelerini,
  • Bu kapsamda sürdürülebilir işler üretilmesini ve büyüme ve kalkınmayı desteklemeyi,
  • İstihdam olanaklarını geliştirmeyi, kişisel gelişi artırmayı ve Türkiye’nin 2023 vizyonuna ve ekonomik gündemine katkıda bulunmayı,
  • Türkiyeli ve mülteciler arasındaki sosyal uyum ve ilişkileri geliştirmeyi,
  • Ve programın küresel bir modele dönüşmesini hedeflemektedir.

Tüm bu hedefler dahilinde, ev sahibi ve mülteci toplumların öncelikle geçim kaynaklarına yönelik merak ettiklerini tek bir çatı altında toplayarak, interaktif bir bilgi platformu oluşturmak amacıyla Fihrist.org ortaya çıkmıştır.

Fihrist.org, Türkiye’de yaşayan hemen herkesin, öncelikle İMECE Programı’nın da temel konusu olan girişimcilik, istihdam ve sosyal uyuma ilişkin ilgili alanlardaki bilgi, birikim ve hikayeleri ile kolektif olarak büyüyen interaktif bir veri tabanı olmayı hedeflemektedir.